078 630 99 11

wij zijn op zoek naar een fulltime
uitvoerder / operationeel manager

Plaats in de organisatie
De uitvoerder/operationeel manager rapporteert aan de directeur. De uitvoerder/operationeel manager wordt bij afwezigheid vervangen door de calculator en of voorman.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het uitvoeren van projecten binnen het gestelde budget, tijdsbestek en kwaliteitseisen en zorgdragen voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu op de bouwplaats/werklocatie.

Taken en verantwoordelijkheden
ALGEMEEN
• Overleg met bedrijfsbureau, deelnemen aan werkbesprekingen en bouwvergaderingen.
• Toezicht houden, aansturen en stimulering van uitvoerend personeel en eventuele onderaannemers.
• Beheren, tijdig afroepen van intern en extern materiaal en materieel.
• Het registreren en controleren van de urenlijsten van de uitvoerende medewerkers.
• Afroepen gecontracteerde onderaannemers, bepaling van hoeveelheden t.b.v. afrekening onderaannemers, ingekochte materialen.
• Gesignaleerd meer- en minderwerk doorgeven aan het bedrijfsbureau.
• Bewaken van productie, kwaliteit en tijd a.d.h. van werkbegroting, tijdschema, planning, bestek en tekeningen.

KWALITEIT
• Lost (kwaliteits- en veiligheids-)problemen zoveel mogelijk zelf op en rapporteert ze aan het bedrijfsbureau.
• Is verantwoordelijk voor de naleving van procedures en instructies van het bedrijf en van de opdrachtgevers.

VEILIGHEID / GEZONDHEID / WELZIJN / MILIEU
• Is verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en anderen dan wel met het oog op hun welzijn.
• Is verplicht materieel (eigen en van derden) op een juiste manier te gebruiken en te onderhouden.
• Is verplicht de aangebrachte beveiligingen op de juiste manier te gebruiken en deze zonder noodzaak niet te veranderen of weg te halen.
• Draagt zorg voor een opgeruimde en veilige werklocatie en zorgt ervoor dat gebruikte machines zo worden weg te zetten dat deze niet op eenvoudige wijze door anderen in werking kunnen worden gesteld
• Is verplicht de door het bedrijf ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken en te beheren.
• Verzorgt toolboxmeetings aan de uitvoerdende medewerkers.

BEVOEGDHEDEN
“ Stop” op werkzaamheden in geval van onveilige situaties opleggen en opheffen.
Zelfstandig uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden.
Het nemen van alle noodzakelijke maatregelen om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen, waarbij ad-hoc beslissingen zoveel mogelijk worden vermeden.
Opdragen van werkzaamheden aan personeel en het nemen van maatregelen t.b.v. Veiligheid- Gezondheid en Milieu.

FUNCTIE-EISEN
• Opleiding op MBO 4 niveau aangevuld met gerichte opleidingen en trainingen
• VCA VOL
• Rijbewijs BE
• Competenties:
• Resultaatgericht
• Verantwoordelijk
• Sociaal
• Zorgvuldigheid
• Discipline
• Communicatief vaardig
• Zelfstandigheid
• Leiding kunnen geven
• Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

wij zijn op zoek naar een fulltime
glaszetter

Plaats in de organisatie
De glaszetter rapporteert aan de uitvoerder. De glaszetters vervangen elkaar onderling bij afwezigheid.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Het monteren van glazen ruiten in kozijnen en het monteren van kozijnen in gebouwen.

Taken en verantwoordelijkheden
ALGEMEEN
• Inspecteren van de ontvangen glazen ruiten en kozijnen.
• Voorbereiden van beglazingswerk.
• Uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.
• Voorbereiden van kaders.
• Toepassen van beglazingssystemen.
• Opleveren van beglazingswerk.
• Regelmatig (laten) wassen van de bedrijfswagen.
• In de gaten houden van servicebeurten en afspraken met de garage.
• “ Stop “ op werkzaamheden in geval van onveilige situaties opleggen en opheffen.

KWALITEIT
• Rapporteert (kwaliteits- en veiligheids-)problemen binnen zijn werkterrein aan de uitvoerder.
• Is verantwoordelijk voor de naleving van procedures en instructies van het bedrijf en van de opdrachtgevers.

VEILIGHEID / GEZONDHEID / WELZIJN / MILIEU
• Is verplicht de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of gezondheid van zichzelf en anderen dan wel met het oog op hun welzijn.
• Is verplicht materieel (eigen en van derden) op een juiste manier te gebruiken en te onderhouden.
• Is verplicht de aangebrachte beveiligingen op de juiste manier te gebruiken en deze zonder noodzaak niet te veranderen of weg te halen.
• Is verplicht na beëindiging van werkzaamheden de werkplek veilig en opgeruimd achter te laten en de door hen gebruikte machines zo weg te zetten dat deze niet op eenvoudige wijze door anderen in werking kunnen worden gesteld.
• Is verplicht de door het bedrijf ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier te gebruiken en te beheren.
• Is verplicht toolbox meetings bij te wonen.

BEVOEGDHEDEN
“ Stop” op werkzaamheden in geval van onveilige situaties opleggen en opheffen.
Zelfstandig uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden.

FUNCTIE-EISEN
• Opleiding op MBO 2 niveau aangevuld met gerichte opleidingen en trainingen
• VCA Basis
• Rijbewijs BE
• Competenties:
- Samenwerken
- Inzetbereidheid
- Zorgvuldigheid
- Discipline
- Contactuele vaardigheden
- Zelfstandigheid
- Inzicht in omgeving
- Geen hoogtevrees
- Fysiek sterk
• Kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

 

HEB JE INTERESSE OF WIL JE MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op met Van Leeuwen Glasprojecten, via post@vlgp.nl.
Keerweer 33, Dordrecht | T 078 630 99 11